Druga redovna Skupština UG ''Progress centar'' Travnik

Druga redovna Skupština UG ''Progress centar'' Travnik

Skupština Udruženja, na sjednici održanoj dana 19.12.2015. godine, donijela je Odluke o imenovanju lica za zastupanje i predstavljanje, promjeni članova Skupštine i naziva Udruženja te izmjenama i dopunama Statuta Udruženja. U proteklih osam godina, Udruženje je bilo izuzetno angažovano, mobilno i kreativno i u potpunosti je ostalo dosljedno svojoj misiji. Progress centar je imao nemjerljivu ulogu u dosadašnjem radu i nadamo se da će tako biti i u buduće.

 

Pronađite nas na facebook-u