Arapski jezik

Arapski jezik

Kurs arapskoga jezika u Travniku je startao u mjesecu novembru 2007. godine u sklopu manifestacije ''Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka'', i kurs tada se odvijao u prostorijama ''Preporoda'' Travnik. Danas, kurs arapskoga jezika se odvija u moderno opremljenim učionicama našeg Udruženja, a kurseve arapskoga jezika vode profesori Abdulkadir Indžić i mr. Hamid Indžić. Ovaj kurs trenutno imaju priliku da pohađaju i učenici Elči Ibrahim-pašine medrese iz Travnika, gdje unaprjeđuju svoje znanje iz ove oblasti, a što u konačnici daje bolje rezultate učenicima na nastavi. Kurs arapskoga jezika je dugi niz godina bio realizovan i u Bugojnu, gdje je veliki broj naših polaznika iz tog grada uspio da savlada osnove arapskoga jezika. Kurs je koncipiran tako da sve polaznike, u zavisnosti od nivoa, osposobi za ovladavanje vještinama slušanja, govora, pisanja i čitanja arapskoga jezika uz osnovnu konverzaciju.

Predviđeno je da ovaj kurs traje 20 mjeseci, odnosno pet nivoa (stepeni), plus napredni stepen, i obuhvatat će ukupno 480 sati rada i druženja. U prvom stepenu će polaznici savladati pojmove i fraze iz sfere pozdrava i upoznavanja, porodičnog ambijenta, terminologiju vezanu za hranu i piće, vjersku terminologiju i obrede, te zdravlje, studij i posao. Kurs se održava dva puta sedmično po dva školska časa. Inače, arapski jezik je jedan od najznačajnijih svjetskih jezika kojeg govori više od 200 miliona ljudi diljem arapskoga svijeta, a na različite načine ga koriste i izučavaju muslimani diljem cijelog svijeta. Varijacije arapskoga jezika govori oko 200 do 300 miliona ljudi. On je službeni jezik (ali ne uvijek i jedini) u 26 zemalja svijeta. Pored toga, on je i jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih Naroda.

 

Pronađite nas na facebook-u