Engleski jezik

Engleski jezik

Kurs engleskog jezika za odrasle oformljen je početkom 2010. godine. Od samog početka realizacije kursa engleskog jezika za odrasle, nastava se odvija po savremenim, multimedijalnim metodama. Kurs prate udžbenici iz Pearson Longman serije udžbenika namijenjenih za ovaj vid edukacije pod nazivom ''TOTAL ENGLISH'' (starter, elementari, pre-intermediate) koji jasno definiraju ciljeve CEF-a kroz lekcije, sadrže obile interesantnih tekstova popraćenih video materijalima, revidirani pristup učenju gramatike, te mnoštvo vježbi komunikacijskih vještina. Stepeni su organizirani u skladu s CEF-om (Zajedničkim evropskim okvirom za jezike) od A1 do C2, a unutar svakog stepena postoji više dijelova. 

Ciljevi kursa su da kandidati razviju jezičke vještine za komunikaciju na engleskom jeziku u raznim situacijama, pismeno i usmeno, te da razviju svijest o svom jeziku i kulturi, da nalaze i koriste informacije i ostvare interakciju na engleskom jeziku na međunarodnom planu. Očekivani rezultati kursa engleskog jezika su da kandidat na kraju određenog nivoa bude osposobljen da:

 

-uspostavi komunikaciju na engleskom jeziku na datom nivou

-razmjenjuje informacije, iskaže osjećanja i razmjenjuje mišljenja s pojedincima ili grupom

-razumije pročitani tekst o raznim temama

-razumije govorni jezik u uobičajenim i složenijim situacijama

-opiše svoje stavove i usporedi ih sa stavovima drugih ljudi

-koristi engleski jezik da proširi znanja iz drugih oblasti

-koristi autentičnu literaturu i medije i uspostavi komunikaciju sa ljudima engleskog govornog područja direktno ili u pisanoj formi.

Kurs engleskog jezika vode prof. Emina Grabus i prof. Aida Indžić. 

 

Pronađite nas na facebook-u