Engleski jezik za djecu

Engleski jezik za djecu

Kurs engleskog jezika za djecu počeo je sa radom 2010. godine.  Kurs je osmišljen na prinicipu grupne interakcije i konverzacionih vježbi sa savladavavanjm osnovnih gramatičkih pravila i usvajanja primjerenog vokabulara. Od 2014. godine prvi u gradu Travniku počinjemo sa Kursom engleskog jezika za predškolce i školarce koji još ne uče engleski jezik kroz školski sistem (od 3 do 7 godina). Koncipiran je da djecu uvodi u svijet engleskog jezika kroz priče, pjesmice, bajke i likove koji su im poznati i za koje su oni emotivno vezani što je od fundamentalnog značaja za usvajanje jezika u ranom uzrastu. Program ranog učenja engleskog jezika je izuzetno dobro iskorišteno vrijeme koje je višestruko korisno za mališane - donosi znanje usvojeno potpuno prirodno uz igru koja u sebi nosi ciljano gradivo, a nadopunjeno je pjesmicama, crtićima, skečevima i ostalim kako multimedijalnim, tako i praktičnim nastavnim sredstvima i pomagalima, kurs djeci donosi životnu radost, oni se socijaliziraju, te sklapaju prijateljstva za cijeli život.Vesela lica naših malenih polaznika govore nam da smo na dobrom putu ka ostvarenju našeg cilja: PRENIJETI ZNANJE S LJUBAVLJU, BEZ OPTEREĆENJA, U OPUŠTENOJ ATMOSFERI UZ PUNO ZABAVE! Kurs engleskoga jezika za djecu vodi prof. Aida Indžić, zajedno sa prof. Lejlom Hadžić-Brljak. 

Pronađite nas na facebook-u