Turski jezik

Turski jezik

Projekat kursa turskoga jezika u „Progress centru“ Travnik je počeo 2011.godine. Tok nastave je sačinjen  blok časovima, od po 45 minuta, dva puta sedmično. Kurs je podijeljen na cikluse ili stepene koji  traju po 3 mjeseca. Na kraju svakog stepena kandidati mogu pristupiti polaganju glavnog ispita te, ukoliko polože, dobiju diplomu. Naša saradnja je uspješno dogovorena angažmanom i radom sa 25 kandidata na prvom stepenu kursa turskog jezika. Na kraju drugog stepena imali smo uspješno položenih 11 kandidata. Radi posebne vrste nastave, gdje smo izdvojili najneophodnije te najvažnije lekcije za strance koji uče turski jezik, koristili smo nekoliko udžbenika, uglavnom iz Turske. U narednim godinama smo uvijek imali grupu naših kandidata uspješno privedenu kraju. Pojedini kandidati su nakon kursa odlučili da studiraju turski jezik i odlično se snašli dok su drugi iskoristili svoje znanje pružajući usluge u svojim firmama koje posluju sa Turskom. Nema sumnje da je primjena naučenog mnogostruka i da su mogućnosti nebrojene. U 2014/15 školskoj godini imamo dvije grupe koju čine članovi II i I stepena. Sadašnji udžbenik sa kojim radimo je sigurno prestižna literatura iz Turske. Radi se o knjizi koja je štampana 2012 godine u Ankari,koja je namjenski prilagođena za strance koji tek počinju da uče turski jezik. Smatramo da je do sad pokazalo interes za kurs turskog jezika veliki broj kandidata koji sigurno imaju, samo riječi hvale i zadovoljstva.

Kurs turskoga jezika vodi prof. Almen Šabanović.

 

 

 

Pronađite nas na facebook-u