Progress centar u posjeti ambasadi države Kuvajt

Progress centar u posjeti ambasadi države Kuvajt

Predstavnici Progress centra Travnik 12.11.2015. godine su boravili u radnoj posjeti ambasadi države Kuvajt u Sarajevu. Svrha posjete je bila upoznavanje sa aktivnostima Centra kao i sagledavanje mogućnosti za unaprijeđenje uslova u segmentu obrazovanja. Predsjednik UO Progress centra, prof. Abdulkadir Indžić kroz uvodni informativni brifing je iznio informacije o dosadašnjim rezultatima rada Centra, uvođenju predmeta arapskog jezika u osnovne škole SBK te u nastavku upoznao Ambasadu sa aktivnostima i zadacima koje ovaj Centar očekuju u narednom periodu. Na kraju, prof. Indžić je iskoristio priliku da se još jednom zahvali predstavnicima Ambasade na pomoći koju država Kuvajt pruža projektima u BiH.

 

Pronađite nas na facebook-u