Progress Centar kandidat za svjetsku nagradu za doprinos učenju arapskog jezika

Progress Centar kandidat za svjetsku nagradu izučavanja arapskog jezika

Predstavnik Bosne i Hercegovine (Progress centar Travnik) se nalazi među 35 država koje su zvanično aplicirale za veliku svjetsku nagradu Mohammed bin Rashid Arabic Award iz Dubaija za doprinos izučavanju i širenju arapskog jezika u svijetu! 

Države aplikanti: 

UAE, Egipat, Saudijska Arabija, SAD, Velika Britanija, BOSNA I HERCEGOVINA, Rusija, Francuska, Indija, Maroko, Alžir, Palestina, Irak, Liban, Kuvajt, Oman, Bahrejn, Tunis, Kanada, Jemen, Iran, Mauricijus, Sudan, Libija, Pakistan, Bugarska, Turska, Azerbejdžan, Nigerija, Katar, Mauritanija, Britanska Djevičanska Ostrva, Jordan, Sirija i Gulf States.

 

Ukupan broj aplikacija: 405. Konačni rezultati u mjesecu MAJU!

 

 

 

Pronađite nas na facebook-u